Apie SKA

SKALVIJOS kino akademija arba tiesiog SKA yra antrieji namai mylintiems kiną ir norintiems jį kurti vyresnių klasių moksleiviams. Čia susidraugausite su kino kamera, kita kino kūrimo technika, pagilinsite kino teorijos ar istorijos žinias, sužinosite, kaip parašyti gerą filmo recenziją.

SKA programos trunka 2 mokslo metus. Kas metus renkama režisūros kurso programa.

SKA išmoksite pasirengti filmavimui, elgtis su kino technika, suburti filmavimo komandą ir išnaudoti stipriąsias kiekvieno komandos nario puses. Pasirinkę kino teorijos ir kritikos programą išmoksite argumentuotai pateikti filmo vertinimą, parašyti profesionalią jo apžvalgą, o kino programų kuravimas padės suvokti, kaip filmų pasiekia žiūrovus, kaip ir kokiomis priemonėmis vyksta kino sklaida.

SKA moksleiviai lanko kino istorijos, kino režisūros, montažo, kitas specialybines paskaitas, atlieka kūrybines užduotis, pasiskirstę į filmavimo grupes kuria trumpo metro filmus.

Mokslo metai SKA skirstomi į semestrus – rudens ir pavasario. SKA paskaitos vyksta du kartus per savaitę po pietų šalia „Skalvijos“ kino centro esančioje „Skalvijos“ klasėje ir Vilniaus mokytojų namų klasėje. Filmai montuojami SKA montažinėje (Vilniaus mokytojų namuose). Vienos paskaitos trukmė – 2 val.

SKA studentai aktyviai dalyvauja įvairiose papildomose veiklose – vyksta į filmavimo aikšteles, savanoriauja „Skalvijos“ bei kitų organizacijų renginiuose. Neretai gauna akreditacijas į Vilniuje vykstančius kino festivalius, kitais būdais įsilieja į kino gyvenimą Vilniuje.

„Skalvijos“ kino akademiją 2007 m. įkūrė „Skalvijos“ kino centras. Kasmet SKA baigia apie 30 moksleivių. Dažnai jie renkasi mokslus Vilniaus LMTA (Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje), taip pat studijuoja Prancūzijoje, Didžiojoje Britanijoje, JAV, Rusijoje.

SKA moksleivių darbai

SKA nebūna egzaminų ar įskaitų, tačiau kas semestrą rengiama vieša moksleivių darbų peržiūra. SKA moksleivių sukurtus filmus žiūri ir vertina SKA dėstytojai, draugai ir artimieji, taip pat jaunų kūrėjų darbais besidomintys žiūrovai.

Kas antrus metus pavasarį išleidžiamas laikraštis „Čia ir dabar“. Jame spausdinamos SKA kino teorijos ir kritikos kurso studentų recenzijos. Laikraštyje vertinami ne tik bendraamžių SKA sukurti filmai, bet ir klasikiniai filmai, publikuojami moksleivių parengti interviu su Lietuvos kino kūrėjais.

SKA stovyklos ir kūrybinės dirbtuvės

Per rudens ar pavasario atostogas SKA rengia įvairias kūrybines kino dirbtuves ir stovyklas. Pavyzdžiui, 2013 m. rudenį SKA stmoksleiviai dalyvavo 2 dienų garso dirbtuvėse su Jonu Maksvyčiu ir Vyčiu Puronu, lankėsi „UP records“ studijoje. Analizuodami vaidybinio, animacinio ir dokumentinio kino pavyzdžius gilinosi į filmo garso takelio kūrimo subtilybes. Praktinių užsiėmimų metu sužinojo, kodėl žingsniai sniege įgarsinami gniuždant krakmolą, o ne tikrą sniegą, kodėl filmavimo metu muzikos klubo scenoje neskamba jokia muzika, kodėl tikri garsai studijoje dirbtinai pakeičiami. Kas yra foley? SKA studentai ne tik mokėsi garso kūrimo subtilybių, bet sužinojo ir pabandė įgarsinti kelių filmo „Ekskursantė“ (rež. A. Juzėnas) personažų žingsnius.

UŽ PAGALBĄ IR DRAUGYSTĘ DĖKOJAME:

Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai – už galimybę naudotis jaukiomis erdvėmis;

UAB „Cinevera“, UAB „Cineskopė“ –  už filmavimo techniką;

Nidos meno kolonijai – už pagalbą priimant SKA studentus vasaros stovyklų metu;

Rėmėjai: Lietuvos kino centras, Kultūros ministerija ir Vilniaus miesto savivaldybė.